ie7

แค่มีเธอคน~เดียว~ อะไรก็~พอ~~~
และเป็นเธอคน~นี้~ ที่ตัวฉันรอ~~
 
ตลอดชีวิตที่ฉันได้เจอคือไม่พอ กับ ล้น อะไรอะไรก็ดูช่างร้อน~~รน
แต่กลับพลัน ดู ดี เมื่อเราได้พบ กัน~เธอบอกกับฉัน~~~
และย้ำซ้ำๆทุกวันและย้ำ~
 
{
ไม่ต้องรักมากมาย~
แต่อย่าให้มันน้อยไป~
ไม่ต้องหลงงมงาย แค่ทุรนทุ~ราย~
อะไรก็ตามที่เราคิด~ถึง~กัน
ไม่ต้องพูด มาก คำ~
แค่สิ่งที่ทำ ก็ พอ~
แค่ไม่ให้ขม~เกิน~และแค่ไม่ให้หวาน~ไป~
อะไรที่มันพอดีอย่างนี้เสมอ~ก็~พอ~แล้ว~~~
}
 
แค่มีเธอคนดีที่คอยเข้าใจ~~~(คนที่คอยเข้าใจ~~~~)
และอาจเป็นเธอคนเดียว ที่ไม่ เหมือน~ใคร~
 
ตลอดขีวิตที่ฉันได้เจอคือไม่พอ กับ ล้น
ไม่เคยได้เจออะไรที่ เท่า~กัน
แต่กลับพลันดู~ดี~เมื่อเราได้พบ กัน
เธอบอกกับฉัน~~... และย้ำซ้ำๆทุกวันและย้ำ~
 
{ * }
 
ไม่ต้องรักมากมาย~(ไม่ต้อง มาก มาย~~)
แต่อย่าให้มันน้อยไป~(ไม่ต้อง น้อย ไป~~)
ไม่ต้องหลงงมงาย แค่ทุรนทุ~ราย~
อะไรก็ตามที่เราคิด~ถึง~กัน
ไม่ต้องพูด มาก คำ~
แค่สิ่งที่ทำ ก็ พอ~(ก็ พอ แล้ว~~~)
แค่ไม่ให้ขม~เกิน~และแค่ไม่ให้หวาน~ไป~
อะไรที่มันพอดีอย่างนี้เสมอ~ ก็~ พอ~แล้ว~~~~~~~~~
 
ก็~ พอ~แล้ว~~~~~~~~~
 
.
.
.
 
ก็อีกแล้วครับ เพลงที่มันหาเนื้อร้องทางเน็ตไม่ได้ เลยแกะเองมันซะเลย
ชอบก็บอกไม่ชอบก็บอก :D