ภาษา CSharp

posted on 10 Nov 2009 14:58 by thaina in LoveAddict

namespace Universe
{
    public partial class Thaina : ILifeForm
    {
        Soul MySoul;
        void ILifeForm.BeginLife(Soul S)
        {
                MySoul    = S;
        }

        bool HasMetKyr;
        void ILifeForm.StillLiving(Environment UniverseEnvironment)
        {
                if(HasMetKyr == false && UniverseEnvironment.Contain("Kyr"))
                      HasMetKyr    = true;

                if(HasMetKyr)
                      MySoul.Lover    = "Kyr";
        }

        void ILifeForm.EndLife(Cause WhyDied)
        {
                MySoul.Lover    = "Kyr";
        }
    }
}

- - - - - - - - - - - - - - - - 

เขียนโปรแกรมจนเพ้อ?

Comment

Comment:

Tweet

น่ายกย่องนะ สี่ปีผ่านไป ยังรักคนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

#3 By PentaX on 2009-11-23 01:38

...แอบเข้าใจบ้าง ไม่เข้าใจบ้าง

แต่ก็เข้าใจ...

=w=);;

#2 By Adventwings on 2009-11-10 17:56

เว่อไป -"-
ถึงจะอ่านไม่ค่อยเข้าใจก้อเหอะ

#1 By lylac on 2009-11-10 16:18